Увійти до класу

Договір оферти

Ця угода має врегулювати відносини між користувачами сервісу ТТЦ та Адміністрацією сайту ttc.com.ua.

Угоди поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є користувачами, але чиї права та інтереси можуть бути порушені внаслідок дій Користувачів сервісу ТТЦ.

Договір укладено у стандартній формі у вигляді публічної оферти у порядку, передбаченому ст.634 Цивільного кодексу України, шляхом прийняття загалом таких умов.

Терміни та визначення

ТТЦ – інформаційний інтернет-сервіс, розташований у мережі Інтернет за адресою: ttc.com.ua.

Контент – інформаційне наповнення сервісу ТТЦ, яке складається з фото-, відео-, аудіоматеріалів, ілюстрацій, літературних та інших творів, у тому числі статей та публікацій, довідкової інформації та інших об'єктів інтелектуальної власності.

Користувач – під Користувачем розуміється будь-яка особа, яка прийняла цю Угоду та розпочала використання сервісу ТТЦ, у тому числі незареєстровані відвідувачі.

Послуги – для цілей цієї Угоди під послугами розуміються послуги, роботи та товари, що надаються ТТЦ.

1. Загальна інформація

1.1. ТТЦ надає Користувачам можливість використовувати сервіс ТТЦ на умовах, викладених у цій Угоді. Угода набирає чинності з початку використання сервісу ТТЦ. Використовуючи будь-яку функцію сервісу ТТЦ або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі. У ВИПАДКУ НЕУГОДИ КОРИСТУВАЧА З БУДЬ-ЯКИМ ПОЛОЖЕННЯМ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ СЕРВІС ТТЦ. Якщо Адміністрацією сайту внесено зміни до Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісу ТТЦ.

1.2. Надання права користування ТТЦ не може розцінюватися як надання Адміністрацією сайту інформаційних чи інших послуг, виникнення відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму або інших договірних відносин, передбачених законодавством, якщо такі послуги прямо не передбачені цією Угодою.

1.4. Інформація на сайті не має характеру офіційної, не повинна розцінюватися як публічна пропозиція, оферта чи інша форма вираження волевиявлення Адміністрації сайту або третіх осіб про надання послуг на умовах, викладених на сайті.

1.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за актуалізацію інформації чи невідповідність цін, переліку чи якості Послуг.

1.6. Адміністрація сайту має право змінити умови цієї Угоди без письмового повідомлення Користувача. Користувач зобов'язаний відстежувати будь-які зміни цієї Угоди на цій сторінці.

1.7. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень.

2. Використання сервісу

2.1. Користувач має право використовувати ТТЦ «як є», тобто у такому вигляді, як він представлений на сайті.

2.2. Адміністрація сайту залишає за собою право внести зміни (видалити, змінити, доповнити, обмежити, зробити платними тощо) окремі функції ТТЦ або весь сервіс повністю без будь-якого повідомлення Користувача про заплановану зміну.

2.3. Окремі функції ТТЦ надаються Користувачам лише після проходження процедури реєстрації зі створенням облікового запису Користувача.

2.4. Забороняється будь-яке використання ТТЦ, яке, на думку Адміністрації сайту, може завдати шкоди самому сервісу ТТЦ (програмної або апаратної частин), а також Адміністрації сайту або третім особам.

2.5. Адміністрація сайту має право будь-коли обмежити використання сервісу ТТЦ без будь-якого попередження користувачів.

2.6. Адміністрація сайту також має право обмежити використання сервісу ТТЦ або заборонити доступ до сервісу окремим Користувачам, якщо дії Користувачів будуть кваліфіковані як спроба заподіяти шкоду сервісу ТТЦ, Адміністрації сайту або іншим Користувачам.

2.7. Використовуючи сервіс ТТЦ, Користувач погоджується з тим, що йому забороняється:

  • використання нецензурних виразів;
  • розміщення реклами та іншої інформації з метою залучення інтересу до сторонніх ресурсів;
  • публікація відгуків та рекомендацій про компанії, послугами яких вони не користувалися або співробітниками (пов'язаними особами) яких вони є;
  • використання форм відгуків та коментарів не за призначенням (наприклад, тролінг для розміщення оголошень);
  • використання Контенту ТТЦ без дозволу Адміністрації;
  • розміщення Контенту ТТЦ за допомогою фреймів та інших технологій, які дозволяють користувачеві переглядати Контент за допомогою сторонніх сайтів; дублювання Контенту ТТЦ;
  • застосування технологій, що блокують частину Контенту ТТЦ або роботу системи загалом.

2.8. У разі виявлення Користувачем спірної, непристойної, непристойної, неточної або недостовірної інформації, а також у разі виявлення Користувачем тимчасової непрацездатності ТТЦ Користувач має право повідомити про це Адміністрацію за адресою [email protected].

2.9. Вказуючи номер телефону, Користувач автоматично погоджується з тим, що він може отримувати повідомлення рекламного характеру. Якщо Користувач бажає припинити отримання таких повідомлень, він може надіслати відповідне прохання на адресу [email protected].

3. Інтелектуальна власність 

3.1. Використання Контенту ТТЦ передбачає передачу прав інтелектуальної власності на сам сервіс ТТЦ, і навіть об'єкти права інтелектуальної власності, складові зміст сервісу чи засоби індивідуалізації товарів та послуг.

3.2. Адміністрація сайту має право на здійснення контролю та перевірку наданої Користувачем інформації щодо порушення авторських прав. Користувач згоден, що вся надана їм інформація, включаючи внутрішнє листування через функції ТТЦ, може бути перевірена Адміністрацією сайту.

3.3. У разі порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб Адміністрація сайту має право пред'явити до Користувача регресні вимоги за умови відшкодування Адміністрацією сайту наслідків такого порушення. Це означає, що якщо через дії Користувача до Адміністрації сайту буде застосовано будь-які штрафні санкції, то Адміністрація сайту матиме право вимагати від Користувача відшкодувати такі штрафні санкції.

4. Конфіденційність та персональні дані

4.1. Адміністрація сайту зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для забезпечення конфіденційності Користувача та збереження його персональної інформації, отриманої від Користувача.

4.2. Користувач надає Адміністрації сайту право використовувати його персональні дані (у тому числі – ім'я, прізвище, номер телефону, електронну адресу тощо) для ідентифікації у разі порушення ним законодавства або умов цієї Угоди. Адміністрація сайту має право надавати зазначену в цьому пункті інформацію третім особам, державним органам чи іншим уповноваженим організаціям.

4.3. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає необмежене в часі право Адміністрації сайту на обробку його персональних даних, які будуть отримані від Користувача або шляхом обміну зі сторонніми сервісами, дозвіл на обробку даних на яких було отримано від Користувача. 

4.4. Обробка персональної інформації Користувача здійснюється відповідно до вимог законодавства України щодо захисту персональних даних.

4.5. Адміністрація сайту має право надсилати Користувачеві повідомлення про новини та оновлення Контенту ТТЦ, а також рекламувати власну діяльність.

4.6. Адміністрація сайту має право використовувати надані Користувачем особисті дані з метою відображення більш релевантних результатів при пошуку інформації про послуги.

5. Відповідальність

5.1. Адміністрація сайту не несе відповідальності за заподіяну моральну шкоду інформацією, що міститься на сайті.

5.2. Користувачі несуть повну юридичну відповідальність за будь-які вчинені ними дії, у тому числі за розміщення інформації або об'єктів права інтелектуальної власності (у коментарях та/або відгуках).

5.3. Користувач несе повну юридичну відповідальність за використання свого облікового запису, а також надання доступу до облікового запису (логіна та пароля) третім особам та зобов'язується вжити всіх належних заходів для запобігання доступу його облікового запису з боку третіх осіб.

5.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Користувачеві використанням сервісу ТТЦ, якщо така шкода не є правопорушенням відповідно до чинного законодавства та не заподіяна Адміністрацією сайту навмисне.

5.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст сайтів, перехід на які відбувся під час відвідування посилань, розміщених на сайті ТТЦ. Перехід за посиланнями, розміщеними на сайті ТТЦ, здійснюється Користувачем на свій страх і ризик.

5.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за моральний стан користувачів при використанні сервісу ТТЦ, за якість та вартість Послуг, інформацію про які розміщено на сайті.

5.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності у випадку, якщо використання ТТЦ або доступ до будь-якої частини Контенту сервісу ТТЦ є протизаконним у державі, резидентом якої є Користувач.

6. Вирішення конфліктів та суперечок

6.1. Усі конфлікти та суперечки, що виникає внаслідок використання сервісу ТТЦ, підлягають врегулюванню мирним шляхом за допомогою переговорів.

6.2. У разі виникнення конфліктів між користувачами, Адміністрація сайту залишає за собою право провести оцінку ситуації, що склалася, керуючись цією Угодою, та вжити заходів у вигляді блокування або видалення облікового запису Користувача, який порушив цю Угоду.

6.3. Адміністрація сайту не бере участі у будь-яких конфліктах та суперечках між Користувачами, інформація про які розміщена на сайті сервісу ТТЦ.

6.4. Адміністрація сайту має право залучити Користувача як третю особу, свідка чи іншого учасника процесу у разі виникнення конфліктів чи суперечок.

6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з використанням ТТЦ, підлягають тлумаченню відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, що застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів сумлінності, розумності та справедливості.

6.6. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністрації сайту, понесені нею витрати на правову допомогу у зв'язку з таким порушенням у повному розмірі на підставі договорів та рахунків адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги.

6.7. У разі порушення умов цієї Угоди, Адміністрація сайту має право застосувати передбачені заходи впливу до Користувача незалежно від строків такого порушення.

Пройти тест Зареєструватись